Tribuni Kalustonhallinta

Tribuni Kalustonhallinta ohjelmistolla saadaan yrityksen liikuteltava työvälineistö hallintaan sekä kerätään tarvittaessa sisäinen työmaalaskutusaineisto.

Ohjelman ominaisuudet

Kalustorekisteri

  • Laitetiedot
  • Kaluston siirto ja sijaintitieto

Huollot

  • Huoltojen muistutukset
  • Huoltojen kirjaus
  • Huoltokustannukset
  • Huoltohistoria

Sisäinen laskutus

  • Vuokrahinnat
  • Työmaakohtainen kaluston käyttö valitulta aikaväliltä
  • Laitekohtainen hinnoittelu (ensimmäinen vrk + vrk vuokrakustannus)

Helpota työtäsi ja saavuta tuloksia nopeammin Tribunin avulla!

Hyödyt ja edut

Ohjelmassa ylläpidetään laiterekisteriä ja hallitaan laitteiden sijaintia. Kun tiedot ovat ohjelmassa hallinnassa, tiedetään aina missä työkohteessa tai varastossa laitteet ovat ja ovatko ne vapaana siirrettäväksi toiseen työkohteeseen.

Ylimääräisiltä laitevuokrauksilta säästytään kun voidaan hyödyntää omaa laitekantaa tehokkaasti. Jokaiselle laitteelle voidaan kirjata sille tehdyt huollot ja kustannukset. Näin voidaan seurata laitteen huoltokustannuksia ja seurata milloin laite kannattaa uusia. Lisäksi voidaan tehdä erilaisia huoltosuunnitelmia, jolloin laitteella määritellään huoltovälit ja huolto-ohjelma. Ohjelma ilmoittaa aina laitteista, joiden huolto on ajankohtainen. Lisäksi laitteille määritellään vuokrahinnat, joiden perusteella saadaan raporttina työmaakohtainen laskutusaineisto.